Флуоресцеїновмісні кополіестери глутамінової кислоти та поліетердіолів

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Створено методики синтезу та синтезовано амфіфільні поліестерні-псевдополі-амінокислоти з флуоресцентними властивостями за рахунок ковалентного приєднання відповідних фрагментів до макромолекул, оптимізовано вміст флуоресцентних фрагментів у макромолекулі. Комплекс властивостей одержаних кополіестерів, таких як здатність понижати поверхневий натяг водних розчинів, утворювати стабільні міцелярні розчини, солюбілізувати водонерозчинні сполуки та здатність до флуоресценції дають змогу використовувати їх як полімерну основу для нових засобів доставки ліків -тераностиків. The synthesis techniques of hybrid macromolecules of amphiphilic polyester materials (pseudo-poly(amino acid)) were developed. Pseudo-poly(amino acid)s with fluorescence properties were obtained via covalent attachment of corresponding fragments in the macromolecule structure. Optimization of fluorescence fragments content in the macromolecules was conducted. A complex of properties of the obtained copolyesters, such as the ability to reduce the surface tension of aqueous solutions, to form stable micellar solutions, to solubilize water-insoluble compounds, and their fluorescent capacity, allows for using them as a polymer base for new drug carriers, namely the theranostics.
Description
Keywords
кополіестер, реакція Стегліха, флуоресцеїн, copolyester, Steglich reaction, fluorescein
Citation
Флуоресцеїновмісні кополіестери глутамінової кислоти та поліетердіолів / М. В. Ференс, Н. Г. Носова, Н. В. Фігурка, С. М. Варваренко, В. Ф. Кір’янчук, С. А. Воронов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 443–448. – Бібліографія: 14 назв.