Модель процесу адаптації людино-машинних систем до користувачів

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Засоби управління курсором типу миша, клавіатура економічно вигідні для побудови адаптивних до психоемоційних станів користувачів людино-машинних систем. У роботі виявлено джерело розбіжності результатів при ідентифікації індивідуальних особливостей користувачів цими засобами – розмаїття поєднання факторів впливу. Розроблена модель процесу генерації динаміки маніпуляцій засобами управління курсором сприяла побудові моделі процесу адаптації людино-машинної системи до психоемоційних станів користувачів за динамікою та виявленню її властивостей. Means of cursor control, such as a mouse, a keyboard, are the most economic advantageous for build human-computer systems adaptive to users. In this paper the cause of incorrect results in identify individual characteristics of users found: variety combination of affecting factors. The model of generating the dynamics of manipulations by means the cursor control developed. Its simplified variants helped build the model of the adaptation process of human-machine systems to the psycho-emotional states of users and detect its properties.

Description

Keywords

миша, клавіатура, людино-машинна система, адаптація, mouse, keyboard, human-computer systems, adaptive system

Citation

Скринникова Г. Модель процесу адаптації людино-машинних систем до користувачів / Г. Скринникова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 800 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 52–60. – Бібліографія: 13 назв.