Концепція управління якістю міського середовища великого міста

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто основні поняття якості міського середовища, підхід до управління якістю міського середовища, сучасний стан міського середовища, недоліки управління, задачі управління якістю міського середовища. Запропоновано систему цілей управління якістю міського середовища, вибору показників якості на основі цієї системи та концептуальну модель управління якістю. Розроблено технологію управління якістю міського середовища, запропоновано бальну систему оцінювання показників якості, розглянуто приклад експертного оцінювання показників, показано, як розширювати діапазон оцінок показників якості, окреслено шляхи розвитку системи управління якістю міського середовища. The basic concepts of quality of city environment are considered, going near the management of quality of city environment, state of city environment for today, lacks of management, raising of task of quality management of city environment. The system of aims of quality management of city environment, choice of indexes of quality on the basis of this system and conceptual model of quality management, is offered. Technology of quality management of city environment is developed, the ball system of estimation of indexes of quality is offered, the example of expert estimation of indexes is considered, it is rotined, how to extend the range of estimations of indexes of quality, the ways of development of control the system by quality city environment are set.
Description
Keywords
місто, середовище, якість, управління, модель, цілі, аналіз, експертні групи, оцінки, розвиток, інформація, технологія, концепція, city, environment, quality, management, model, aims, analysis, expert groups, estimations, development, information, technology, conception
Citation
Огородник І. Концепція управління якістю міського середовища великого міста / І. Огородник, Т. Огородник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 800 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 45–51. – Бібліографія: 11 назв.