Асоціативно-образний мотив складених термінів із семою «вода»

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Лінгвісти мають різні погляди на фразеологічний статус термінів-словосполучень. Одні вважають їх фразеологічними одиницями, інші називають терміни з яскраво вираженим емоційно-експресивним забарвленням метафоризованими словосполученнями. Проблема, якої торкається автор, - образність як наслідок асоціативного характеру людського мислення. Основну увагу в публікації зосереджено на структурно-семантичному аналізі термінів-словосполучень із семою «вода».
Linguists have different opinions on phraseological Status of terms-word combinations. Some of them consider them to be phraseological units, others name terms with brightly expressed emotional-expressive coloring methaphorised word combinations. The problem raised by the author is image System as the result of associative nature of human thought. The main attention in the publication is focused on the structural-semantic analyze of the termsword combinations with the seme «water».

Description

Keywords

Citation

Теглівець Ю. Асоціативно-образний мотив складених термінів із семою «вода» / Юлія Теглівець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 538 : Проблеми української термінології. — С. 39–42. — (Теоретичні засади термінознавства та лексикографії).