Синтез та перетворення нових гетероциклічних гідразонів на основі 1,4-нафтохінону

Abstract

Досліджено перебіг реакції взаємодії 1,4-нафтохінону та ряду гетеропохідних гідразину. Розроблено ефективні методи синтезу ряду нових сполук. Проведено гетероциклізацію продукту 2,3-дихлоро-4-[(3Н-хіназолін-4-іліден)-гідразоно]-4Н-нафтален-1-ону. Passing the reaction of interaction of 1,4-naphtoquinone and number of heteroderivatives of hydrazine was studied. Efective methods of synthesis number of novel compounds were elaborated. Heterocyclization of product 2,3-dichloro-4-[(3H-quinazoline-4-iliden)-hydrazono]-4H-naphtalen-1-one was carried out.

Description

Keywords

1,4-нафтохінон, гідразони, гетероциклізація, 1,4-naphtoquinone, hydrazones, heterocyclization

Citation

Синтез та перетворення нових гетероциклічних гідразонів на основі 1,4-нафтохінону / Х. Болібрух, І. Щекун, К. Петрушка, Б. Литвин, О. Ковальчук, М. Рабик, О. Фігурка, О. Миколів, Н. Марінцова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 119–122. – Бібліографія: 4 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By