Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаються основні питання виявлення, обґрунтування, оцінювання міжнародних міграційних процесів та дослідження їх впливу на розвиток людського потенціалу України. Здійснюється класифікація міграційних мотивів, аналізуються позитивні наслідки міграції та досліджується їх вплив на розвиток людського потенціалу України, що виступає передумовою ведення відповідної політики на державному рівні, спрямованої на максимізацію користі від міжнародної міграції. The main issue identification, study, evaluation of international migration and study the impact of migration on human development in Ukraine. Classification of migration motives, positive effects of migration are analyzed and studied their impact on human development of Ukraine, which is a prerequisite of appropriate policies at the national level, aimed at maximizing the benefits of international migration.

Description

Keywords

міграція, людський потенціал, міграційні мотиви, migration, human potential, migration motives

Citation

Леонова С. В. Дихотомія міграційних процесів у розвитку людського потенціалу України / С. В. Леонова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 735 : Логістика. – С. 118-126. – Бібліографія: 9 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By