Поперечні, статичні, діелектричні, п'єзоелектричні і пружні властивості сегнетоелектриків сім'ї KH2PO4

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У межах модифікованої моделі протонного впорядкування з урахуванням лінійних за деформаціями е6 і е4 внесків в енергію протонної системи в наближенні чотиричастинкового кластера отримано термодинамічний потенціал і на його основі розраховано попередні статичні діелектричні, п'єзоелектричні та пружні характеристики сегнетоелектриків типу KD2PO4. Проведено грунтовний числовий аналіз отриманих результатів, знайдено оптимальні набори мікропараметрів, які забезпечують добрий кількісний опис відповідних експериментальних даних для сегнетоелектриків M(H1-xDx)2XO4 (M = K, Rb, X = P, As). В рамках модифицированной модели протонного упорядочения с учетом лиейных по деформациям" 6 i " 4 вкладов в энергию протонной системы в приближении четыречастичного кластера получен термодинамический потенциал и на его основе рассчитаны поперечные статические диэлектрические, пьезоэлектрические и упругие характеристики сегнетоэлектриков типа KD 2 PO4. Проведен тчшательный численный анализ полученых результатов, найдены оптимальные наборы микропараметров, которые обеспечивают хорошее количественное описание соответствующих экспериментальных данных для сегнетоэлектриков M(H1°xDx)2 XO 4 (M = K, Rb, X = P, As). Within the modified proton ordering model with taking into account linear in strain е6 and е4 contributions to the energy of proton system within the four-particle cluster approximation we have obtained thermodynamic potential and on the basis of it the transverse dielectric, piezoelectric and elastic characteristics of the KD2PO4 type ferroelectrics are calculated. Numerical analysis of the obtained results is performed, and the set of the theory parameters providing the best fit to the available experimental data for M(H1-xDx)2XO4 (M = K, Rb, X = P, As) ferroelectrics is found.

Description

Keywords

сегнетоелектрики, діелектрична проникність, п'єзоелектричні константи, ferroelectrics, dielectric permittivity, piezoelectric constants, сегнетоэлектрики, диэлектрическая проницаемость, пьєзоелектрические константы

Citation

Левицький Р. Р. Поперечні, статичні, діелектричні, п'єзоелектричні і пружні властивості сегнетоелектриків сім'ї KH2PO4. / Р. Р. Левицький, А. С. Вдович, І. Р. Зачек // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 696 : Фізико-математичні науки. – С. 116–126. – Бібліографія: 41 назва.