Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Для прогнозування надійності програмного забезпечення (ПЗ) використано модель оцінювання надійності ПЗ, що ґрунтується на випадковому процесі Пуассона, яка визначає та дає змогу прогнозувати імовірність відмови ПЗ та його надійність на заданому етапі (ітерації) тестування. Розроблено програмний засіб автоматизованого тестування для верифікації системи теплового проектування.

Description

For the forecasting of the reliability testing the model of software reliability estimation, which is based on the random Poisson process, has been used, which determines and allows to forecast the software fault probability and its reliability at the defined testing stage (iteration). The software environment of computer-aided testing for the verification of the thermal designing system has been developed.

Keywords

Citation

Програмний модуль прогнозування надійності системи теплового проектування / Д. Федасюк, М. Сенів, П. Сердюк, Н. Мамроха // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 629 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 161-165. – Бібліографія: 8 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By