Радиофизический метод измерения параметров гравитационного поля космических тел

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто перспективи практичної реалізації радіофізичного методу визначення прискорення вільного падіння для тіл, що гравітують, на основі вимірювання релятивістського зсуву частоти електромагнітного випромінювання радіотехнічними засобами вимірювальної техніки. Подано оцінку потенціальної точності різних методів. Рассмотрены перспективы практической реализации радиофизического метода определения ускорения свободного падения для гравитирующих тел на основе измерения релятивистского сдвига частоты электромагнитного излучения радиотехническими средствами измерительной техники. Дана оценка потенциальной точности различных методов. The prospects for practical realization the radiophysical method of definition the gravitational acceleration for gravitational bodies based on measurement of the relativistic frequency shift of electromagnetic emission by radio-technical tools of the measuring equipment are considered. The estimation of the potential accuracy for different methods is given.

Description

Keywords

гравитация, релятивистские эффекты, смещение частоты, ГНСС

Citation

Радиофизический метод измерения параметров гравитационного поля космических тел / С. Матвиенко, Г. Сидоренко, В. Романько, В. Копыл, А. Прокопов, А. Романько, И. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 91–96. – Библиография: 26 назв.