Адаптивний алгоритм формування математичної моделі газотранспортної системи

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається задача знаходження режимних параметрів роботи газотранспортної системи, яка зводиться до розв’язання системи рівнянь у частинних похідних методом скінченних елементів. На стійкість знаходження розв’язку суттєво впливає крок за часовою координатою. Запропоновано адаптивний алгоритм зменшення впливу величини кроків на стійкість розв’язку. Крім цього, запропоновано алгоритм зменшення часу розв’язування режимних задач способом редагування технологічних схем – моделі структури системи транспортування газу. The problem of finding of operation modes parameters of a gas transmission system which is reduced to solving of partial differential equations set by a finite element method is considered. Fastness of a decision finding is influenced significantly by a step of hour coordinate. The adaptive algorithm of influence reduction of steps size on a decision fastness is offered. The algorithm of solving time reduction of operation modes tasks by way of technological schemes editing – models of gas transportation system structure is besides offered.

Description

Keywords

газотранспортна система, адаптивний алгоритм, стійкість, числовий експеримент, технологічна схема, gas transmission system, adaptive algorithm, fastness, numerical experiment, technological scheme

Citation

Притула Н. Адаптивний алгоритм формування математичної моделі газотранспортної системи / Н. Притула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 333–337. – Бібліографія: 6 назв.