Організованість логістичних трансформацій у життєвому просторі економічного середовища

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Description

Розглядаються можливості впливу логістичних трансформацій на формування життєвого простору економічного середовища. Йдеться про визначення природи формування життєвого простору економічного середовища, його структурованості, про визначення параметрів організованості економічного середовища та визначення засад врівноваженості в процесі моделювання аттрактора циклічного маршруту процесу трансформації. Проведено дослідження еволюційної зрілості інформаційних відношень між рівнями організованості логістичних трансформацій, за об’ємно-просторовим підходом проведено аналіз територіально-просторової структуризації довкілля. Possibilities of influencing of logistic transformations on forming of vital space of economic environment are considered. There is the question about determination of nature of forming of vital space of economic environment, his possibility of structurization, about determination of parameters of good organization of economic environment and determination of bases of counterbalance in the process of design of attractor’s of cyclic route of process of transformation. Research of evolutional maturity of informative relations is conducted between the levels of good organization of logistic transformations, after by-spatial approach the analysis of territorial-spatial structurization of environment. is conducted

Keywords

Citation

Гронська Н. С. Організованість логістичних трансформацій у життєвому просторі економічного середовища / Н. С. Гронська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 54–62. – Бібліографія: 10 назв.