Модель алгоритму автоматизації операцій при складанні телевізійних програм

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Розглядається питання автоматизованого верстання програм телебачення шляхом побудови математичних моделей алгоритмів та їх апробації. Моделі алгоритмів побудовані засобами алгебри впорядкувань. Розглядається алгоритм автоматичного виділення іншим шрифтом окремих телевізійних програм та розміщення телевізійних програм на шпальті видання.
The question of the automated making up of the programs of television by construction of mathematical models of algorithms and their approbation is examined in the article. The models of algorithms are built by facilities of algebra of equipments with approbations. The algorithm of automatic selection by other font of separate telecasts and placing of telecasts on the column of edition is examined.

Description

Keywords

Citation

Назаркевич М. Модель алгоритму автоматизації операцій при складанні телевізійних програм / М. Назаркевич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. — № 496 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 102–107. — (Моделювання процесів і систем).