Стан і проблеми інноваційного розвитку підприємств нафтопереробної галузі

No Thumbnail Available
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто актуальні питання інноваційного розвитку підприємств нафтопереробної галузі. Проаналізовано проблематику нафтопереробних заводів в Україні і можливість їхньої трансформації у сучасніші та перспективніші виробництва. Цієї мети можливо досягти шляхом впровадження інноваційних технологій, завдяки яким збільшиться глибина переробки нафти, а якість одержаних нафтопродуктів значно покращиться. Сформульовано пропозиції щодо організаційно-економічного впровадження інноваційних технологій. Actual problems of innovative development of refineries have been considered. The analysis of problems occurring at Ukrainian refineries has been carried out and possibility of their transformation into more modern and perspective manufactures has been shown. The mentioned aim may be achieved by implementation of innovation technologies due to which processing depth would be increased and the quality of obtained products would be improved. The propositions concerning organization and economic implementation of innovation technologies have been formulated.
Description
Keywords
проблематика нафтопереробних заводів, глибина переробки нафти, problems occurring at Ukrainian refineries, processing depth would be increased
Citation
Баб’як Л. В. Стан і проблеми інноваційного розвитку підприємств нафтопереробної галузі / Л. В. Баб’як, О. М., Мацяк, М. Я. Топилко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 649 : Логістика. – С. 8–11. – Бібліографія: 6 назв.