Електронний підручник в українській вищій освіті: від ідеї створення до реалізації

Abstract

Поняття електронного підручника сьогодні широко увійшло до нашого вжитку. Однією із головних причин цього для українських реалій є зменшення витрат на його виготовлення, зручність поширення і як результат доступність для широкого загалу та гнучкість використання у навчальному процесі. Однак електронний підручник й надалі викликає чимало питань та дискусій. Предметом розгляду цієї статті є аналіз понятійного апарату, процес створення електронного підручника та вимоги до нього.
The concept of e-book is widely includ in our consumption. In Ukrainian realities one of the main reasons is to decrease the cost of production and convenience, distribution. However, this theme still raises many questions and discussions. The subject of this article is analysis of definitions creation of an e-textbook, requirements for it.

Description

Keywords

електронне видання, електронний підручник, принципи ство- рення підручника, гіпертекст, мультимедіа, інтерактивність, electronic publications, e-textbook, principles of textbooks, hypertext, multimedia, interactivity

Citation

Кухарський В. Електронний підручник в українській вищій освіті: від ідеї створення до реалізації / Віталій Кухарський, Ольга Осередчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 879. — С. 84–90.