Моделювання механізму генерації центрів забарвлення в легованих кристалах флюоритів

No Thumbnail Available
Date
2005-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розглянуто основні принципи побудови одномірної моделі механізму генерації центрів забарвлення в легованих кристалах із структурою флюориту. У запропонованій моделі реальний кристал розглядається як ланцюг, побудований із іонів основи і обмежений по довжині домішково - вакансійними диполями (ДВД). Центри забарвлення виникають внаслідок розпаду в іонному ланцюгу електронно-діркових пар.
In the work the main principles of construction of one-dimensional model of colouring centers generation mechanism in doped fluorite-structured crystals are examined. In the suggested model the real crystal is being examined like a chain, constructed of the ions of the base and limited by the impurituy-vacansional dipoles (IVD) along the length. Colouring centers arise as a result of elektronic - holed pairs disintegration in the ionic chain.
Description
Keywords
Citation
Качан С. І. Моделювання механізму генерації центрів забарвлення в легованих кристалах флюоритів / С. І. Качан, З. П. Чорній, І. Б. Пірко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 542 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. — С. 101–109.