Дослідження впливу довжини світлової хвилі на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено вплив довжини світлової хвилі на швидкість поглинання вуглекислого газу мікроводоростями. Описано механізм транспорту вуглекислого газу із повітря у внутрішнє середовище клітини мікроводорості. На основі математичної моделі приросту мікроводоростей визначено коефіцієнт приросту. Отримано аналітичну залежність коефіцієнта приросту мікроводоростів від довжини світлової хвилі. Встановлено оптимальні довжини світлових хвиль для проектування технологічних схем промислового очищення газових викидів від вуглекислого газу біологічним методом. The effect of light wave length on the rate of carbon dioxide absorption by microalgae was studied. The mechanism of transport of carbon dioxide from the air into the internal environment of the cells of microalgae was described. The coefficient of microalgae growth was determined based on the mathematical model. The analytical dependence of the mentioned coefficient on the light wave length was obtained. The optimum length of light wave was determined to design the flow chart of the gas emissions industrial cleaning from carbon dioxide via biological method.

Description

Keywords

фотосинтез, довжина світлової хвилі, мікроводорості, дифузія, математична модель, кінетика, photosynthesis, light wave length, microalgae, diffusion, mathematical model, kinetics

Citation

Дячок В. В. Дослідження впливу довжини світлової хвилі на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями / В. В. Дячок, С. І. Гуглич, В. І. Тимочко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 274–280. – Бібліографія: 7 назв.