Геометрична інтерпретація процесів навчання та функціонування нейромережевого класифікатора-декодера

Abstract
Проаналізовано основи надійної передачі інформації та геометричну модель просторового подання кодів. Розглянуто підхід до декодування зашумлених повідомлень з використанням методу класифікації за критерієм найменшої відстані. Наведено блокову структурну схему запропонованого нейромереживого класифікатора-декодера з паралельною обробкою інформації при функціонуванні.
The fundamentals of the reliable information transmission and the geometrical model of spatial representation of codes are analyzed. Approach to data noised decoding using the classification method with least distance criterion is considered. The block structural scheme of the neural network classifier-decoder with the parallel data processing in case of operation is adduced.
Description
Keywords
Citation
Томашевський О. О. Геометрична інтерпретація процесів навчання та функціонування нейромережевого класифікатора-декодера / О. О. Томашевський, П. Ткаченко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 60–67.