Ideological aspects of the architecture of national determined historicism on the example of Ukrainian, Polish and Russian narratives

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Стаття присвячена проблематиці тлумачення об’єктів архітектурної спадщини, в контексті постійного збільшення їх кількості та розширення їх типологічного спектру, що веде до загрози релятивізації поняття “цінності”; в зв’язку із цим, виникає необхідність розширення формулювання категорії цінності тих чи інших об’єктів спадщини. Одним із досі не задіяних ресурсів, у цьому контексті, може вважатись поняття ідентичності, розуміння якої потребує теоретичної кваліфікації. В рамках цих пошуків, у статті розглядаються ідеологічні аспекти архітектури національно детермінованого історизму ХІХ століття. На прикладі українського, польського та російського наративів простежено роль пафосу Ідеальної Батьківщини та конструювання психологічної прив’язаності до середовища тої чи іншої новопосталої нації. Здійснено аналіз концептуальних засад, які лягли в основу творення всіх трьох ідентичностей та були пов’язані із специфікою зміни феодальної парадигми та модерну у регіоні Східної Європи. Запропоновано принцип оціночної диференціації цього виду спадщини залежно від властивих кожній з них символічних ідеалів, трансльованих тою чи іншою конструкцією національної ідентичності.
This article explores the ideological and narrative foundations of various forms of architectural historicism, marked by the identities manifestation which emerged in the era of modern nations appearance. The difference between the concepts of the three national communities – Ukrainian, Polish and Russian and how these concepts were conveyed with the help of architectural stylistics is outlined. It is determined that in all three cases, the main source of style-creation was the idea of the Ideal Homeland, which in all three national narratives accounts for the late Middle Ages (XVI–XVII centuries.) Also is suggested the concept of evaluative delimitation of this kind of heritage, depending on the inherent symbolic ideals.
Description
Keywords
історизм, нація, сучасність, наратив, ідентичність, модерна доба, феодалізм, historicism, nation, modernity, narrative, identity
Citation
Frankiv R. Ideological aspects of the architecture of national determined historicism on the example of Ukrainian, Polish and Russian narratives / Roman Frankiv // Architectural Studies. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — Vol 7. — No 1. — P. 24–31.