Архітектурна типологія театрально-видовищних центрів для дітей та молоді

Abstract

Description

Keywords

архітектурна типологія, театрально-видовищні центри для дітей та молоді, театральна архітектура, архітектурна сценографія, класифікація будівель, принципи архітектурної типології, тенденції розвитку архітектури, чинники впливу на архітектуру, дитяче дозвілля, architectural typology, theater and entertainment centers for children and youth,, theatrical architecture, architectural scenography, classification of buildings, principles of architecturl typology, trends in architecture, factors influencing architecture, children's leisure

Citation

Філіпчук Ю. В. Архітектурна типологія театрально-видовищних центрів для дітей та молоді : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії : 191 – архітектура та містобудування (19 – Архітектура та будівництво) / Юрій Володимирович Філіпчук ; Міністерство освіти і науки, України Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2021. – 263 с. – Бібліографія: 154–170 (170 назв).