До питання про моделювання логістичних систем

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розглядається побудова моделей логістичних систем. На основі теорії масового обслуговування розроблено модель матеріально-інформаційних потоків. Сформульовано задачі оптимізації витрат на транспортування і утримування ресурсів. Подано графічну модель факторного впливу на обсяг виробництва запасів. Зображено зв’язок між логістикою і логістичною функцією. The article is devoted to the problem of logistic system models. Basing on the mass service the model of material-information flows has been developed. The tasks of optimization resources for transport and maintenance resources are formulated. The graphic model of the influence of different factors on industrial stocks is presented. The relation between logistics and logistics function is shown.

Description

Keywords

Citation

Скоробогатова Т. М. До питання про моделювання логістичних систем / Т. М. Скоробогатова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 469 : Логістика. – С. 128–132. – Бібліографія: 4 назви.