Розробка схеми моделювання роботи основних елементів канатних установок з рухомим тягово-несівним канатом

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розроблено схему універсального буксувального пристрою і запропоновано динамічну модель для розрахунку основних параметрів установки. Запропоновано рівняння руху тягово-несівного каната і механізму буксування з врахуванням зусиль опору рухові та жорсткості окремих елементів канатної установки. Отримані залежності для визначення монтажного і максимально допустимого натягу канату. Розроблено практичні рекомендації щодо вибору основних параметрів буксувального пристрою. The scheme of a universal towing device is developed and the dynamic model for the calculation of the main parameters of the device is suggested. An equation of motion of a pullingcarrying rope and a towing mechanism is suggested taking into account the efforts of the resistance movement and stiffness of the individual elements of the cable installation. The dependancies for the determination of installing and maximally permissible tension of a rope are obtained. Practical recommendations for the selection of key parameters of a towing device are worked out.

Description

Keywords

Citation

Сологуб Б. В. Розробка схеми моделювання роботи основних елементів канатних установок з рухомим тягово-несівним канатом / Б. В. Сологуб, В. В. Іщук, Я. Я. Данило // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 759 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 85-91. – Бібліографія: 14 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By