Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок

Date
2017-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено умови функціонування мережі поставок та основні її етапи. Встановлено основні почергові кроки в формуванні мережі поставок. Проаналізовано значення реінжинірингу в сучасних етапах роботи мережі поставок. Встановлено зв’язок між ефективністю діяльності мережі поставок та транспортної логістики, робочої сили та місцерозташування мережі. Запропоновано шляхи підвищення ефективності мережі поставок за допомогою реінжинірингу.
The conditions of the functioning of the supply chain and its main stages were investigated. The basic steps in the formation of alternate supply chain were established. The importance of reengineering in the present stage of the supply chain was analyzed. The relationship between the efficiency of the supply chain and transport logistics, workforce and location of the network were established. Ways of improving the efficiency of the supply chain by using reengineering were offered.
Description
Keywords
мережа поставок, інноваційність, реінжиніринг, проектування, аутсорсинг, supply chain, innovation, reengineering, design, outsourcing
Citation
Петрик І. В. Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок / І. В. Петрик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 863. — С. 143–149.