Магнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Магнітна дефектоскопія є одним з найкращих методів контролю якості матеріалів з феромагнітними властивостями. Вона поєднує високу чутливість та імовірність виявлення внутрішніх і підповерхневих дефектів з низькою вартістю і простотою виконання. Однак існують випадки, де традиційна методика неруйнівного магнітного контролю є неефективною. З’єднання сталевих елементів конструкцій способом зварювання пов’язане зі зміною геометричних розмірів і формою виробу, а тому для їх контролю необхідне використання іншої методики. Запропоновано варіант вирішення вказаної проблеми способом вимірювання локального магнітного опору контрольованої ділянки, а також методику градуювання давача магнітного потоку намагнічувального пристрою.
Magnetic flaw detection is one of the best methods of testing with ferromagnetic properties. It combines high sensitivity and probability of detection of internal and subsurface defects with low cost and ease of implementation. However, there are cases where traditional methods of non-destructive magnetic control is ineffective. Connections of steel structural elements welding method associated with the change of geometric dimensions and shape of the product, and therefore needed to control their use of other methods. A solution to this problem way to measure the local magnetic resistance controlled areas and method of calibrating sensors of magnetic flux magnetization device.

Description

Keywords

неруйнівний контроль, магнітна дефектоскопія, феромагнітні властивості, внутрішні дефекти, зварні з’єднання, non-destructive testing, magnetic defectoscopy, ferromagnetic properties, internal defects, welded joints

Citation

Дейнека Р. Магнітокондуктивний спосіб дефектоскопії феромагнітних матеріалів / Р. Дейнека // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 867. — С. 60–63.