Біортогональні вейвлетні базиси, побудовані на основі елементів теорії полюсів

Date

2001-03-27

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Запропонований метод побудови біортогональних вейвлетів на основі інтерполяторів, що отримані з допомогою теорії полюсів. Представлені результати застосування методу у вигляді таблиць і графічно.
The method of construction be-orthogonalx wavelet on a basis interpolator, which theories of poles received with the help is proposed. The submitted results of application of a method as tables and graphically.

Description

Keywords

Citation

Коваль О. Біортогональні вейвлетні базиси, побудовані на основі елементів теорії полюсів / О. Коваль, Б. Русин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. — № 433 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 84–94.