Українська національна ідея як модернізаційний проект

No Thumbnail Available
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Демократичні перетворення в суспільстві неможливі без чіткого уявлення про їх передумови, шляхи здійснення та кінцевий результат. Робота є спробою оцінки української національної ідеї та “української мрії” як основи демократичної модернізації українського суспільства, програми його входження до числа високорозвинутих народів та держав. Democratic transformations in society not are possible without the clear picture of their pre-conditions ways of realization and end-point. The article is the attempt of estimation of the Ukrainian national idea and «Ukrainian dream» as bases of democratic modernization of Ukrainian society program of his entrance to the number of the highly developed people and states.
Description
Keywords
Citation
Трачук В. Українська національна ідея як модернізаційний проект / В. Трачук // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 19. – С. 154–159. – Бібліографія: 11 назв.