Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто методи та засоби реалізації заходів та етапів формування цілісного інформаційного образу вищого навчального закладу, а саме таких етапів: планування входження в генератори, підготовка інформаційного ресурсу, входження в генератори, стаціонарна інформаційна діяльність, комплексна верифікація результатів. Описано цикли та алгоритм, що є ключовими для якісного та ефективного виконання робіт підрозділами для формування інформаційного образу ВНЗ. In the article the methods and means of implementing measures and stages of building a single information image of the university, namely the following steps: planning entry into the generators, training information resource, entering the generators, stationary information activities, comprehensive verification of the results. Describes the cycles and the algorithm that are key to qualitative and effective execution of work units for forming the information image of the university.

Description

Keywords

вищий навчальний заклад, інформаційна діяльність, інформа- ційний образ, інтернет-маркетинг, university, information activities, information image, Internet marketing

Citation

Пелещишин А. Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ / А. Пелещишин, Р. Корж, О. Трач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць. – 2015. – № 831. – С. 65–75. – Бібліографія: 21 назва.