Передавання і приймання даних з використанням символічної динаміки контрольованої хаотичної системи

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Символічне зображення контрольованих хаотичних орбіт, що генеруються хаотичними осциляторами, можуть бути використані для зв’язку. У цій статті наведено спосіб зв’язку, що використовує контроль хаосу для генерування хаотичних траєкторій, які в символічному зображенні містять передаване повідомлення . Інформаційний сигнал кодується, надходячи на вхід хаотичної системи. Пропонується два способи передавання повідомлення: передавання контрольованого хаотичного сигналу та контрольованого параметра. Придатність пропонованого алгоритму для зв’язку досліджується на прикладі логістичного відображення. The symbolic representation of controlled chaotic orbits generated chaotic oscillator can be used for communication. This article representsa method of communication that uses chaos control to generate chaotic trajectories, which is in a symbolic representation of the message containing the upload. Information Coming signal is encoded to the input chaotic system. It is proposed two ways to send the message: the transfer of controlled chaotic signal and the transfer of controlled parameter. Suitability of the proposed algorithm for communication is studied on the example of logistic mapping.

Description

Keywords

хаотичний зв'язок, символічна динаміка, кодування і декодування повідомлення, chaotic communication, symbolic dynamics, coding and decoding messages

Citation

Передавання і приймання даних з використанням символічної динаміки контрольованої хаотичної системи / З. Ю. Готра, С. Д. Галюк, М. Я. Кушнір, Л. Ф. Політанський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 705 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – С. 199-204. – Бібліографія: 24 назви.