Українська жінка та її горизонти: наративний аналіз студетських есеїв

Abstract

Людина досягає саморозуміння через наратив (розповідь). Можна припус-тити, що розповідаючи історію люди-на, певною мірою, витворюється цією історією, здійснює безперервну самоін-терпретацію. Остання допомагає вио-кремлювати в життєвому потоці певні моменти, які мають для людини сенс.

Description

Keywords

Citation

Гапон Н. Українська жінка та її горизонти: наративний аналіз студетських есеїв / Надія Гапон // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 95–101.