Побудова просторово-часової геоінформаційної моделі даних розвитку території для геопорталу міста Одесса

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запропоновано підхід організації просторово-часової геоінформаційної моделі даних для геопорталу міста з використанням атласу історичних картографічних матеріалів, даних космічної зйомки різних періодів, цифрової векторної карти міста, проекту генерального плану розвитку міста. Предложен подход к организации пространственно-временной геоинформационной модели данных для геопортала города с использованием атласа исторических картографических материалов, данных космической съемки разных периодов времени, цифровой векторной карты города, проекта генерального плана развития города. The approach the organization of space-time GIS data model to cities Geoportal using the atlas of historical cartographic materials, data, satellite imagery of different periods of time, digital vector maps of the city, the draft master plan for the city.

Description

Keywords

геопортали, просторово-часовий аналіз

Citation

Стадніков В. Побудова просторово-часової геоінформаційної моделі даних розвитку території для геопорталу міста Одесса / В. Стадніков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 204–209. – Бібліографія: 55 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By