Методика дослідження нелінійних згинних коливань гнучких елементів систем приводу

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано методику дослідження впливу нелінійних сил на згинні коливання гнучких елементів систем приводу. В її основу покладено: а) принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; б) хвильову теорію руху; в) узагальнення на основі наведеного асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського (КБМ) на нові класи динамічних систем. Сукупно це дає змогу отримати двопараметричну множину розв’язків, які визначають вплив на динамічний процес швидкості повздовжнього руху та фізико-механічні характеристики гнучких елементів систем. The paper proposes a method of studying the influence of nonlinear forces on the bending vibration of the flexible elements of matter. It is based on: a) the principle of onefrequency oscillations in nonlinear systems, b) the wave theory of motion, c) generalization on the asymptotic method of Krylov-Bogoliubov-Mitropol'ski (KBM) for new classes of dynamical systems. It provides a two-parameter set of solutions that determine the impact on the dynamic process of the longitudinal velocity of motion and physical-mechanical characteristics of flexible elements of the systems.

Description

Keywords

Citation

Андрухів А. І. Методика дослідження нелінійних згинних коливань гнучких елементів систем приводу / А. І. Андрухів, М. Б. Сокіл // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 730 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 3–9. – Бібліографія: 20 назв.