Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Висвітлено передумови виникнення нового напряму в логістиці – глобальної логістики. Обґрунтовано специфіку впровадження цієї концепції бізнесу в діяльність промислових підприємств на окремих ланках ланцюга постачання. Розглянуто функції глобальної логістики, а також тенденції її розвитку. In the article preconditions of creating of new direction in logistics (global logistics) are reflected. The terms of implementation of this conception of business in activity of industrial enterprise on the separate links of chain of supply are grounded. The functions of global logistics and the tendencies of its development are considered.

Description

Keywords

Citation

Васильців Н. М. Передумови та тенденції розвитку глобальної логістики / Н. М. Васильців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 669 : Логістика. – С. 267–274. – Бібліографія: 15 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By