Банківська криза як каталізатор процесу реформування банківської системи: світові тенденції і українська практика

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто чинники формування кризових явищ у банківській системі країни під впливом глобальних макроекономічних процесів. Показана значущість фінансового посередництва у процесах трансмісії кризових явищ з боку глобальної економіки в українську банківську систему. Проаналізовано структурні характеристики банківського сектору та визначено вплив окремих складових у поширенні кризових явищ у системі кредитування. Оцінена вагомість зростання ризиків і кризи довіри як основних причин фінансової нестійкості комерційних банків. Здійснено оцінку адекватності та якості основних напрямів реалізації НБУ антикризових заходів, спрямованих на профілактику нестабільності в системі банківського кредитування. Обґрунтовано механізм відновлення довіри до кредитних установ як основної умови на шляху посткризової фінансової реабілітації банківської системи України. The paper considers factors of the crisis in the banking system under the influence of global macroeconomic processes. Shown the importance of financial intermediation in the process of transmission of the crisis of the global economy in the Ukrainian banking system. The structural characteristics of the banking sector and to determine the influence of individual components in the spread of the crisis in the credit system. Reviewed weight increase risk and crisis of confidence as the main causes of the financial instability of commercial banks. The estimation of the adequacy and quality of key areas of the Bank bail-out measures aimed at preventing instability in the system of bank lending. The mechanism of restoring confidence in credit institutions as the main conditions for the post-crisis financial rehabilitation of the banking system of Ukraine.

Description

Keywords

банківська система, депозит, дефолт, капітал, кредитування, криза, banking, deposits, default, capital, credit, crisis

Citation

Андрос С. В. Банківська криза як каталізатор процесу реформування банківської системи: світові тенденції і українська практика / С. В. Андрос // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 341–348. – Бібліографія: 13 назв.