Порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних результатів визначення власних частот і форм щогли підіймального пристрою

No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проведено порівняльний аналіз результатів визначення власних частот і форм згинних коливань щоглової металоконструкції підіймального пристрою із застосуванням теоретичних і експериментального методів. Розглянуто, зокрема, результати математичного моделювання поперечних коливань щогли із застосуванням теорії балок С. Тимошенка та матричного методу початкових параметрів; результати модального аналізу щогли методом скінченних елементів, а також результати експериментальних досліджень коливань щогли реального підіймального пристрою. Comparative analysis of the results of natural frequencies and bending vibrations determination for the metal mast lifting device with the application of theoretical and experimental methods is conducted in this article. In particular, results of the mathematical modeling of the transverse vibrations of the mast with the application of S. Timoshenko’s beams theory and matrix method of initial parameters are considered, as well as the results of the experimental research of mast vibrations of a real lifting device.
Description
Keywords
Citation
Носов Ю. Є. Порівняльний аналіз теоретичних і експериментальних результатів визначення власних частот і форм щогли підіймального пристрою / Ю. Є. Носов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 759 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 72-78. – Бібліографія: 15 назв.