Визначення асиметрії у деталях архітектурних пам’яток

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Запропоновано цифровий стереофотограмметричний спосіб визначення асиметрії деталей архітектурних пам’яток з використанням неметричних камер. Подано результати апробації та зроблено відповідні виcновки про можливість застосування способу для виконання реставраційних робіт архітектурних пам’яток. Предложен цифровой стереофотограмметрический способ определения ассиметрии деталей архитектурных объектов с использованием неметрических камер. Приведены результаты апробации и сделаны соответствующие выводы о возможности применения способа при реставрационных работах архитектурных памятников. Digital stereophotogrammetrical method of determining asymmetry the details of architectural monuments with using non-metric cameras using was proposed. The results of aproval are showing and approriate conclusions about the possibility of using the method of restoration works of architectural monuments are made.

Description

Keywords

архітектурні пам’ятки, цифрове знімання, цифрова фотограмметрична станція, асиметрія архітектурних деталей

Citation

Глотов В. Визначення асиметрії у деталях архітектурних пам’яток / В. Глотов, Ю. Кордуба // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 2 (24). – С. 92-95. - Бібліографія: 7 назв.