Методи стиску електрокардіосигналів

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Оцінено та порівняно трансформувальні методи стиску електрокардіосигналів. Наведено техніки кодування, в яких використано 1D та 2D дискретне косинусне перетворення (ДКП), 1D та 2D дискретне вейвлетне перетворення (ДВП) для того, щоб спочатку перетворити сигнал у іншу частотно-часову форму, яка краще підходить для виявлення та видалення надлишковостей. Величину та якість компресії оцінюють традиційними показниками, тобто ступенем стиску (CR) та середньоквадратичним відхиленням (PRD) відповідно. This paper introduces an estimation and comparison of the transformation methods for the compression of Electrocardiogram (ECG) signals. The presented coding techniques using 1D and 2D Discrete Cosine Transform (DCT), 1D and 2D Discrete Wavelet Transform (DWT) to convert the signal firstly to some other time-frequency representation better suited for detecting and removing redundancy. A quantity and quality of compression is evaluated by traditional measures, i.e. Compression Ratio (CR) and Percent Root mean square Difference (PRD) respectively.

Description

Keywords

Citation

Кремінь В. Т. Методи стиску електрокардіосигналів / В. Т. Кремінь, М. П. Кушнір // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 573 : Комп'ютерні системи та мережі. – С. 113–118. – Бібліографія: 9 назв.