Латинськомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянуто питання латинськомовної термінолексики як невід’ємного компонента фахової мови музейників. Визначено особливості функціювання препозитивних і постпозитивних компонентів латинського походження в мові-реципієнті. Розглянуто найуживаніші терміни, утворені за допомогою словотвірних елементів латинського походження, проаналізовано їхню семантику й формальну структуру
The article deals with question of Latin lexicon as an integral component of museum staff professional language. Peculiarities of prepositive and postpositive components of Latin origin in the language of the recipient are determined. The most common terms are outlined. These terms coined by using components of Latin origin. Their semantics and formal structure are analyzed

Description

Keywords

українська мова, терміносистема музейництва, запозичення, латинськомовна термінолексика, формант, Ukrainian language, museology term system, loan, Latin lexicon, formant

Citation

Фецко І. Латинськомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва / Іванна Фецко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 75–80. — (Термінологія гуманітарних знань).