Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано точність методу визначення фази з індукційного давача кута повороту залежно від розрядності вхідних цифрових даних, які отримані з давача за допомогою аналого-цифрового перетворювача. Метод визначення фази ґрунтується на відомому методі з використанням функцій арктангенса і арккотангенса, для яких знайдено максимальні та усереднені похибки залежно від розрядності вхідних цифрових даних. Досліджено впливи розрядності вхідних цифрових даних і кількість інтервалів інтегрування на точність інтегральних реалізацій функції арктангенса числовими методами знаходження означеного інтегралу різних порядків. The accuracy analysis method for determining the signal phase of the induction encoder depending on the digit capacity of the input data obtained from the sensor via analog-to-digital converter presented in this article. The phase determining method based on a known method using the invers tangent and invers cotangent functions, which found the maximum and RMS errors depending on the digit capacity of the input data. The impact of input data's digit capacity and the number of intervals on the accuracy of the invers tangent function integrated implementations was investigate for numerical definite integral formulas of different orders.

Description

Keywords

давачі кута повороту, індукційні давачі, математична обробка даних, методи визначення фази, обробка сигналів, реалізація функції обчислення арктангенса, angle sensors, arctangent function calculation, induction sensors, mathematical data processing, phase detection method, signal processing

Citation

Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута / В. Мороз, В. Оксентюк, П. Болкот, К. Снітков // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць. – 2016. – № 840. – С. 90–97. – Бібліографія: 12 назв.