Вплив іонів берилію на властивості Fe-Te-Mo-Ox каталізатора в реакції окислювального дегідрування етилбензолу в стирол

No Thumbnail Available

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено вплив концентрації іонів берилію на ефективність Fe–Te–Mo (1:0,85:1) оксидного каталізатора в реакції окиснювального дегідрування етилбензолу до стиролу в проточній установці з імпульсною подачею реакційної суміші і хроматографічним аналізом продуктів реакції. Встановлено вплив концентрації проматора, температури і часу контакту на вихід стиролу. Визначено кращий за виходом стиролу склад каталізатора та оптимальні умови процесу. The influence of the concentracion of berillium ions on the effectivity of Fe-Te-Mo (1:0, 85:1) oxide catalyst in the oxidative dehidration of ethylbenzene to styrene at the continuons plant with the impulse feed of reacting mix and chromatographic analysis of reaction products has been studied. The influence of the promotor concentracion, the temperature and contact time on the styrene yield has been determined. The best catalyst compositions for the styrene yield and the optimal process conditions have been determined.

Description

Keywords

Citation

Жизневський В. М. Вплив іонів берилію на властивості Fe-Te-Mo-Ox каталізатора в реакції окислювального дегідрування етилбензолу в стирол / В. М. Жизневський, В. В. Гуменецький, Р. Д. Цибух // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 497 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 97-101. – Бібліографія: 12 назв.