Hybrid swarm negative selection algorithm for dna-microarray data classification

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
В роботі запропоновано метод класифікації. Він заснований на комбінованому алгоритмі негативної селекції, який був спочатку розроблений для задач бінарної класифікації. Точність розробленого алгоритму була перевірена експериментальним шляхом з використанням наборів даних мікрочіпів. Експерименти підтвердили, що напрямок змін, внесених в розроблений алгоритм підвищує точність у порівнянні з іншими алгоритмів класифікації. In the paper, a classification method is proposed. It is based on Combined Swarm Negative Selection Algorithm, which was originally designed for binary classification problems. The accuracy of developed algorithm was tested in an experimental way with the use of microarray data sets. The experiments confirmed that direction of changes introduced in developed algorithm improves its accuracy in comparison to other classification algorithms.
Description
Keywords
алгоритм вибору, класифікатор, мікрочіп даних, аналіз головних компонентів, імпульсне перетворення, відбір ознак, Negative Selection Algorithm, Swarm Selection Algorithm, Classifier, DNAMicroarray Data, Principal Component Analysis, Wavelet transformation, Feature reduction, Feature selection
Citation
Lytvynenko V. Hybrid swarm negative selection algorithm for dna-microarray data classification / V. Lytvynenko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 800 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 134–148. – Bibliography: 35 titles.