Hybrid swarm negative selection algorithm for dna-microarray data classification

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

В роботі запропоновано метод класифікації. Він заснований на комбінованому алгоритмі негативної селекції, який був спочатку розроблений для задач бінарної класифікації. Точність розробленого алгоритму була перевірена експериментальним шляхом з використанням наборів даних мікрочіпів. Експерименти підтвердили, що напрямок змін, внесених в розроблений алгоритм підвищує точність у порівнянні з іншими алгоритмів класифікації. In the paper, a classification method is proposed. It is based on Combined Swarm Negative Selection Algorithm, which was originally designed for binary classification problems. The accuracy of developed algorithm was tested in an experimental way with the use of microarray data sets. The experiments confirmed that direction of changes introduced in developed algorithm improves its accuracy in comparison to other classification algorithms.

Description

Keywords

алгоритм вибору, класифікатор, мікрочіп даних, аналіз головних компонентів, імпульсне перетворення, відбір ознак, Negative Selection Algorithm, Swarm Selection Algorithm, Classifier, DNAMicroarray Data, Principal Component Analysis, Wavelet transformation, Feature reduction, Feature selection

Citation

Lytvynenko V. Hybrid swarm negative selection algorithm for dna-microarray data classification / V. Lytvynenko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 800 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 134–148. – Bibliography: 35 titles.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By