Синтез завадостійких кодів на основі багатопозиційних ідеальних кільцевих в'язанок

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджуються методи побудови завадостійких кодів на основі багатопозиційних комбінаторних конфігурацій з кільцевою структурою типу ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ) для створення систем кодування, які виявляють та виправляють помилки, з поліпшеними якісними показниками за потужністю та завадостійкістю. Здійснено порівняльний аналіз параметрів запропонованого коду з параметрами загальновідомих кодів. This paper considers some ways of correcting code design based on the combinatorial configurations with ring structure, named Ideal Ring Bundles (IRB)s for create error protection coding systems with improved quality factors with respect to code size and noise immunity. The comparative analyze of parameters for proposed code and well – known codes is realized.

Description

Keywords

код, кільцева структура, потужність коду, завадостійкість коду, ідеальна кільцева в’язанка, code, ring structure, code size, code immunity, ideal ring bundle

Citation

Різник В. Синтез завадостійких кодів на основі багатопозиційних ідеальних кільцевих в'язанок / В. Різник, Д. Скрибайло-Леськів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 694 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 199-205. – Бібліографія: 4 назви.