Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності

Abstract

Розглянуто види відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності. Досліджено особливості адміністративної відповідальності щодо порушення прав інтелектуальної власності. Також подано ознаки юридичної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності.
The article deals with the types of responsibility for violation of rights in the field of intellectual property. The peculiarities of administrative responsibility concerning the violation of intellectual property rights are investigated. Also, there are indications of legal liability for violations in the field of intellectual property.
Рассмотрены виды ответственности за нарушение прав в сфере интеллектуальной собственности. Исследованы особенности административной ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Также представлены признаки юридической ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Description

Keywords

адміністративна відповідальність, інтелектуальна власність, юридична відповідальність, порушення права інтелектуальної власності тощо, administrative responsibility, intellectual property, legal responsibility, infringement of intellectual property rights, etc, административная ответственность, интеллектуальная собственность, юридическая ответственность, нарушение права интеллектуальной собственности и тому подобное

Citation

Комарницька І. Особливості притягнення до адміністративної відповідальності щодо правопорушень, які посягають на об’єкти інтелектуальної власності / Ірина Комарницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 884. — С. 132–137.