Теоретичні аспекти структурної трансформації господарств регіону в умовах сталого розвитку

Date
2001
Authors
Герасимчук, З. В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Наголошується на необхідності структурних змін господарства регіону для досягнення сталості розвитку. Визначено зміст і мету структурної регіональної політики. Для побудови ефективної моделі структурних реформувань розглянуто світовий досвід та вітчизняні підходи до формування методів і моделей структурного регулювання економіки держави. Запропоновано принципи розміщення та раціонального функціонування продуктивних сил. Виділено пріоритети структурної перебудови в Україні. In the article is emphasized on need of structured changing a facilities of region for the achievement of sustainable of development. Determined contents and purpose structured regional politicians. For the reason buildings efficient models structured, considered world experience, and domestic approaches to shaping the methods and models of structured regulation of economy of state. Offered principles of accommodation and rational operation of productive power. Marked priorities of structured realignment in the Ukraine.
Description
Keywords
Citation
Герасимчук З. В. Теоретичні аспекти структурної трансформації господарств регіону в умовах сталого розвитку / З. В. Герасимчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 424 : Логістика. – С. 18–28. – Бібліографія: 4 назви.