Автоматична сегментація та маркірування дифтонгів польської мови

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Запропоновано алгоритм автоматичної сегментації та маркірування дифтонгів польської мови для задач перетворення часового масштабу сигналів на основі адаптивного підходу із використанням функцій темпоральних перетворень. На основі експериментальних досліджень мовного сигналу сформовано набір інформативних параметрів для сегментації елементів дифтонгу та правила його маркірування. An algorithm of automatic segmentation and labeling of Polish diphthongs for time-scale modification of speech signals on the base of adaptive approach with the use of temporal transforming functions is proposed. As a result of natural experiments a set of informative characteristics for segmentation as well as a labeling rules are developed.

Description

Keywords

Citation

Рашкевич Ю. Автоматична сегментація та маркірування дифтонгів польської мови / Ю. Рашкевич, Р. Марцишин, З. Шиманські // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – № 565 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – C. 43–46. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By