Дослідження точності центрування електронних тахеометрів під час метрологічної атестації на еталонному базисі

Abstract
Досліджено похибку центрування електронного тахеометра під час метрологічної атестації на еталонному базисі. Похибка спричинена незбігом осей ЕТ і його підставки та може становити від кількох десятих до 1 мм. Для підвищення точності центрування необхідно встановлювати фірмову підставку приладу однозначно у всіх випадках.
An error of centering of total stations by metrological certification on the benchmark base-line was investigated. The error is caused by disagreement between ET and tribrach axes and can achieve from a few tenth to 1 mm. The necessity of establishing the tribrach identically in all cases is revealed.
Исследована погрешность центрирования электронного тахеометра при метрологической аттестации на эталонном базисе. Погрешность вызвана несовпадением осей ЭТ и его подставки и может составлять от нескольких десятых до 1 мм. Для повышения точности центрирования необходимо устанавливать фирменную подставку прибора однозначно во всех случаях.
Description
Keywords
електронний тахеометр, точність центрування, метрологічна атестація
Citation
Тревого І. Дослідження точності центрування електронних тахеометрів під час метрологічної атестації на еталонному базисі / І. Тревого, С. Лісняков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 2 (34). — С. 55–58.