Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки

Abstract
Розглянуто спосіб побудови гіперболічної сітки із застосуванням оберненої геодезичної задачі та лінійної засічки.
A method for constructing a hyperbolic grid using an inverse geodesic problem and a linear serif is considered.
Рассмотрен способ построения гиперболической сетки с применением обратной геодезической задачи и линейной засечки.
Description
Keywords
гіпербола, опорні пункти, рухомий об’єкт
Citation
Денисов О. Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки / О. Денисов, А. Задемленюк, О. Шептицький // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 2 (34). — С. 41–42.