Реалізація сучасних маркетингових концепцій у діяльності комерційного банку

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Визначено необхідність використання банківськими установами України концепції маркетингу відносин та соціально-етичного маркетингу, розроблено конкретні заходи, які сприяють їх втіленню у діяльність комерційних банків (використання нових ознак сегментації ринку, сучасних каналів розподілу продуктів, пакетування продуктів та послуг, формування іміджу, інформаційна відкритість для клієнтів). The certain necessity of use by bank establishments of Ukraine of the concept of marketing of the relations and social – ethical of marketing developed concrete measures, which assist their embodiment in activity of commercial banks (use of new attributes of segmentation of the market, modern channels of distribution of products, assembly in a complex of products and services, formation of image, information openness for the clients).

Description

Keywords

Citation

Кубів С. І. Реалізація сучасних маркетингових концепцій у діяльності комерційного банку / С. І. Кубів, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 253–257. – Бібліографія: 12 назв.