Дослідження властивостей органо-неорганічних мембран для паливних елементів

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Синтезовано гібридні органо-неорганічні мембрани на основі акрилових мономерів, зокрема таких, що містять сульфогрупи. Синтез здійснили методом фотоініційованої кополімеризації мономерів у присутності золь-гель системи тетраетоксисилан (ТЕОС) – С2H5OH – Н2О. Морфологію одержаних наноструктурованих органо-неорганічних матеріалів оцінено методом сканувальної електронної мікроскопії. Для початкової стадії процесу дифузії парів води досліджено сорбційні характеристики мембран різного складу і за різних температур. Розраховано коефіцієнти дифузії парів води у мембранах. Hybrid organic-inorganic membranes based on acrylic monomers including those withsulfogroups were synthesized. Synthesis was conducted via photoinitiated copolymerization of monomers in the presence of sol-gel system tetraethoxysilane (TEOS) – С2H5OH – Н2О. Morphology of obtained nanostructured materials was evaluated by SEM. For the initial stage of the process sorption characteristics of membranes of different composition were investigated at different temperatures. Diffusion coefficients of water vapour into membrane structure were calculated.

Description

Keywords

органо-неорганічна мембрана, паливний елемент, золь-гель процес, наноструктура, тетраетоксисилан, organic-inorganic membrane, fuel cell, sol-gel process, nanostructure, tetraethoxysilane

Citation

Дослідження властивостей органо-неорганічних мембран для паливних елементів / І. Ю. Євчук, О. І. Демчина, Х. В. Демидова, Г. В. Романюк, З. М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 358–365. – Бібліографія: 11 назв.