Первый топографический план Великого Новгорода

No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Description
Виконано аналіз першого точного великомасштабного плану Великого Новгорода. Досліджено його зміст, метод знімання, використання для картометричних робіт. Проаналізовано точність відображення основних точок і ліній знімання, умови появи плану, причетність певних осіб до створення і використання картографічного твору. Висловлено припущення про його застосування як своєрідної картографо-геодезичної основи під час створення нових планів і карт міста у XVIII-XIX століттях. Выполнен анализ первого точного крупномасштабного топографического плана Великого Новгорода. Исследуетса его содержание, метод съемки, использование для картометрических работ. Проанализирована точность отображения основных точек и линий съемки, условия появления плана, причастность определенных лиц к созданию и использованию картографического произведения. Высказано придположение о его применении в качестве своеобразной картографо-геодезической основы при создании новых планов и карт города в XVIII-XIX столетиях. The analysis of the first accurate large-scale topographic plan of Veliky Novgorod. We study its contents, the method of shooting for the use of dimensions on landscape. The analysis of the accuracy of the mapping key points and lines shooting. The conditions for the emergence of the plan, the involvement of certain individuals to the creation and use of cartographic products. Suggested its use as a kind of cartography-geodezichskoy basis for the creation of new plans and city maps in the XVIII–XIX centuries.
Keywords
топографический план
Citation
Бурбан П. Первый топографический план Великого Новгорода / П. Бурбан // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 168–172. – Библиография: 17 названий.