Analysis of power regulation mechanisms of horizontal-axis wind turbines and prospects of their improvement

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано основні типи механізмів регулювання потужності горизонтально-осьових вітроустановок малої потужності. З метою підвищення точності регулювання потужності, ефективності й надійності функціонування вітроустановок у широкому діапазоні швидкостей вітру обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення існуючих механізмів регулювання. Розглянуто перспективи створення комбінованих механічних систем, у яких передбачено можливості одночасного повороту й складання лопатей, повороту (або складання) лопатей і виведення вітроколеса з-під вітру. Main types of mechanisms of power regulation of horizontal-axis wind turbines of low power are analyzed. The necessity of further improving of existent regulation mechanisms is motivated for the purpose of increasing of accuracy of power regulation, effectiveness and reliability of wind turbines functioning in wide range of wind speeds. The prospects of creation of combined mechanical systems are considered, where the possibilities of simultaneous blades turning and folding, blades turning (or folding) and wind-wheel deflection out of wind direction are provided.

Description

Keywords

Citation

Korendiy V. M. Analysis of power regulation mechanisms of horizontal-axis wind turbines and prospects of their improvement / V. M. Korendiy, I. V. Kuzio, V. V. Vergeles // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 788 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 92-100. – Bibliography: 9 titles.