Метод тривимірної реконструкції поверхні за тріадою зображень та оцінка його точності

Abstract
Розглянуто проблему оцінки похибки тривимірної реконструкції поверхні за 2D-зображеннями. Для відеознімання зображень запропоновано використовувати три напрямки освітлення. Оцінено похибку реконструкції похідних поверхні залежно від двох бокових напрямків освітлення.
The article considers the problem of error estimation for three-dimensional surface reconstruction from 2D images. It is proposed to use three directions of illumination of recording images. The error estimation of the reconstruction for the derivatives of the surface depending on two lateral direction of illumination is made.
Description
Keywords
2D-зображення, тривимірна реконструкція, напрямок освітлення, 2D image, 3D reconstructio, direction of illumination
Citation
Грабовська Н. Р. Метод тривимірної реконструкції поверхні за тріадою зображень та оцінка його точності / Н. Р. Грабовська, Б. П. Русин, В. Г. Іванюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 49–61.